• Merancang, menggerak dan menyelaras kemajuan dan perkembangan bahasa dan sastera di negeri Sabah selari dengan gagasan Sabah Baru yang menekankan aspek pembangunan ekonomi, peningkatan integrasi nasional dan perpaduan kaum.

  • Menyemarakkan dunia bahasa dan sastera di Sabah melalui gerakan bersepadu semua pihak yang terlibat terutama jabatan-jabatan kerajaan, pusat pengajian tinggi, tokoh-tokoh sasterawan/budaya dan korporat.

  • Menunjang kemajuan dan perkembangan bahasa dan sastera di Sabah dengan dana yang dikumpul melalui Tabung Karyawan Sabah.

  • Membina kumpulan penulis/karyawan yang terlatih dan berilmu melalui Akademi Karyawan Sabah.

LAMAN UTAMA | PENGENALAN | OBJEKTIF | KEANGGOTAAN | TUGAS DAN TANGGJUNGJAWAB | KEGIATAN | TABUNG KARYAWAN SABAH | AKADEMI KARYAWAN SABAH | GALERI AKTIVITI | HUBUNGI KAMI